www.premilab.com

HomePage

News

Members

Research

Projects

Publications

Patents

Seminar

Downloads

Opening

Album

Workshop

Search »


Academic Staff

图片
Kaizhu Huang(主任)Qiufeng Wang
Tammam Tillo
Yongyi Lin
Yuhui Shi
Shengwei Guan
Yong Yue
Ka Lok Man
Ming Xu
Yanyan Wu
Sanghyuk Lee
Bailing Zhang
Haining Liang
Moncef Tayahi
Zhao Wang
Gang Liu
Qiang Niu
Huiqing Wen
Shaofeng Lu
Rui Zhang
Fei Ma
Yujia Zhai
Jimin Xiao
Wen Liu
Tiew On Ting
Dawei Liu
Yang Du
Jie Fei


Phd Students

Hang Dong (From 2015)
Shufei Zhang (From 2017)
Guangyu Yang(From 2018)
Shuyi Qu(From 2018)
Mengkai Ma(From 2018)
Zhiqiang Gao(From 2018)
Haotian Xu(From 2019)
Chenru Jiang(From 2019)
Penglei Gao(From 2019)
Jing Li(From 2019)

Research Assistant

Changzhi Luo
Zhuang Qian

Master Students

Jinhua Chen
Jin Mo

Graduated Students

Xi YANG(PhD, 2019)
Haochuan JIANG(PhD, 2019)
Chen Wang(Master)
Yingying Yue(Master)
Muyuan Tong(Master)
Yupeng Cao(Master)
Xi Chen(Master)

Previous Research Students

Chunchuan Lv
Qingzheng Liu
Yiming Long
Yueyang Shu
Haoda Chu
Fanghao Luo
Yuan Tian
Minghui Fan

  名称 大小
- kaizhu.jpg 23.14 KB
- qiufeng.jpg 25.70 KB
苏ICP备14059053号
Admin - 登录 - Edit