www.premilab.com

HomePage

News

Members

Research

Projects

Publications

Patents

Seminar

Downloads

Opening

Album

Workshop

Search »


Academic Staff

图片
Kaizhu HuangQiufeng Wang
Xi Yang
Xiaobo Jin


Phd Students

Shufei Zhang (From 2017)
Guangyu Yang(From 2018)
Shuyi Qu(From 2018)
Mengkai Ma(From 2018)
Zhiqiang Gao(From 2018)
Haotian Xu(From 2019)
Chenru Jiang(From 2019)
Penglei Gao(From 2019)
Jing Li(From 2019)

Research Assistant

Changzhi Luo
Zhuang Qian

Master Students

Jinhua Chen
Jin Mo
TBA

Graduated Students

Hang Dong (PhD 2020)
Yanchun Xie (PhD 2020)
Xi YANG(PhD, 2019)
Haochuan JIANG(PhD, 2019)
Chen Wang(Master)
Yingying Yue(Master)
Muyuan Tong(Master)
Yupeng Cao(Master)
Xi Chen(Master)

Previous Research Students

Chunchuan Lv
Qingzheng Liu
Yiming Long
Yueyang Shu
Haoda Chu
Fanghao Luo
Yuan Tian
Minghui Fan

  名称 大小
- kaizhu.jpg 23.14 KB
- qiufeng.jpg 25.70 KB
苏ICP备14059053号
Admin - 登录 - Edit